Servaas de Kock

Gemeenteleraar

ds.sdek@mweb.co.za

Rian Steenkamp

Kontrakpos-leraar

steenkamp747@gmail.com

Shani Oberholster

Kantoor Bestuur

ngrburg@mweb.co.za

Eggie Scheepers

Koster

Siegfried Pretsch

Musiekleier/Orrelis

Neels Davies

Geboue en Terrein

Martha Dikotope

Skoonmaker

Philip Nkosi

Arbeider

Piet Sebudje

Arbeider