Kerkkantoor: 011 789 2428 (09:00 – 13:00)

Besoek ons: h/v Dover Straat en Vinelaan, Ferndale