Die gesin bly die belangrikste plek waar geloofsgesprekke deel uitmaak van kinders se geloofsgroei. Hierdie gesprekstuk wil ouers en kinders met diƩ wonderlike proses ondersteun.