Kerkwees in die groot stad Johannesburg bied ‘n wonderlike geleentheid om spore van liefde, sorg en diens op verskillende maniere te trap. Randburg se lidmate glo dat elkeen gestuur is om iewers iets van Jesus Christus sigbaar te maak. Die Voetspore-gids vertel van al die geleenthede wat bestaan.

Ons waardes – wat aan ons doel, betekenis en rigting gee

Ons leeftyd se uitdagings vra van Christene nuwe erns met groei in die geloof … om meer toegerus  elke dag as Christene te leef…. “When we belief in Christ, God becomes our Father, we become His children, and the church becomes our spiritual family.”  Rick Warren Ons unieke plek in die stad noodsaak lidmate se besef van hulle waarde vir God om deur Sy kerk die wêreld waarin ons woon te dien.