Diens

Diens aan mense in nood - in en buite die kerk is ‘n duidelike roeping wat Randburg gehoorsaam probeer uitvoer met ‘n verskeidenheid aksies en projekte. Siek, behoeftige, treurende en lydende lidmate word intensief versorg en ‘n gemeentehulpfonds is gestig om nood te verlig. Die nood van die wyer omgewing bied wonderlike uitdagings. Sopkombuise word bedryf by die kerk sowel as in Cosmo City en Orange Farm. Behoeftige kinders by Hoërskool Randburg word ondersteun met Help-die-Kind projek en die gemeente is ook ‘n vennoot van Abraham Kriek Kindersorg.

MES (Middestad Evangeliese Sorg), Orange Farm Sedibeng en Cosmo Christian Centre is die belangrikste getuienisvennote en spesifieke ondersteuningsprojekte word vir die aksies aangebied. Bybelverspreiding is ‘n deurlopende projek wat Bybels dmv subsisdie beskikbaar stel vir lidmate om te versprei. Uitreikaksies na bestaande en nuwe terreine vind kwartaalliks plaas.

Meer inligting oor kontakpersone en geleenthede om in die Diens Diensgroep betrokke te raak verskyn in die Diensgids .