Weeklikse aankondigings

10 Junie 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Pinkstertyd 3. Gal 5: 13-22.  Die Gees vorm ons gewoontes.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens. 
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (Konsistorie), Gr 10-11 (afdak) nadat
  hulle die erediens verlaat het. 
 4. Belydenisklas se ouers ontmoet ds Rian na die diens in die koffiekroeg.
 5. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan. 
 read more ...

3 Junie 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Pinkstertyd 2.  1 Samuel 3:1-10. God praat altyd duidelik ...
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (Konsistorie), Gr 10-11 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 4. Bevestiging van kerkraad:  Nic Lotter.
 5. Koekverkoping na die diens vir Vroue lidmate-fondse
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 7. Belydenisklas se ouers ontmoet ds Rian Sondag 10 Junie na die diens.
 8. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 9. Ring van Linden: Die jaarlikse vergadering van die 10 gemeentes vind op 4 en 5 Junie by NG Kerk Linden plaas. Dit is ‘n baie historiese geleentheid omdat Linden, as oudste gemeente van die Ring (gestig in 1936), vanaf 1 Julie saam met NG Kerk Aasvoëlkop ‘n nuwe saamgestelde gemeente vorm. Daar is ‘n aantal baie moeilike sake op die sakelys van die vergadering en ons roep lidmate op om te bid vir insig sodat die saak van God se koninkryk deur Sy kerk gedien sal word.
 read more ...

27 Mei 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Pinkstertyd 1.  Rom 8:12 – 17. Die Beste Getuie is aan ons kant.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (Konsistorie), Gr 10-11 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 4. Vroue Dankbaarheidskoeverte ten bate van CHOC word vandag ingeneem.
 5. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 6. Program vir die volgende weke:
  30 Mei - Lekkerkuier-klub vir bejaarde en afgetrede lidmate 11:30. Almal welkom – ook veral ons nuwer lidmate. Antwoord asb voor 27 Mei by die kerkkantoor.
 read more ...

20 Mei 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Pinksterfees en Nagmaal. Joh 15 : 26,27 ; 16 : 4b-15.
 2. Doop:  Anton en Jani Walters met Imke Mari.
 3. Kleuterkerk (3-6 jr) en Kleinkerk (Gr1-2) in die koffiekroeg vir poppekas.
 4. Kategese:  Genietdag vir alle klasgroepe na die erediens.
 5. Gee en Geniet:  R10 vir koek en tee na die diens in die saal.
 6. Vroue Dankbaarheidskoeverte word 27 Mei ingeneem. Die bydrae gaan vir CHOC (Kinders met kanker stigting). Meer inligting by choc.org.za.
 7. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 8. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 9. Program vir die volgende weke:
  27 Mei Pinkstertyd 1
  30 Mei Lekkerkuier-klub vir bejaarde en afgetrede lidmate 11:30. Almal welkom – ook veral ons nuwer lidmate. Antwoord asb voor 27 Mei by die kerkkantoor.
  3 Jun Pinkstertyd 2. Omgeegroepe
  10 Jun Pinkstertyd 3. Gesinsweek begin.
 read more ...

15 Mei 2018

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Paastyd 6. Hand 1 : 15-27.  Hy kom terug, né?
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (Konsistorie), Gr 10-11 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 4. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 5. Kerkraadvergadering om 18h00 in die konsistorie.
 6. Program vir die volgende weke:
  13 Mei Paastyd 6. Getuienisweek begin. Kerkraadsvergadering
  20 Mei Pinksterfees en Nagmaal. Gee en Geniet-projek (R10 vir koek en tee)
  25 Mei Kuier en Proe-aand 18h30
  27 Mei Pinkstertyd 1
 read more ...

29 April 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Paastyd 4.  Johannes 15 : 1 – 8. Hou vas ... die lewe is rof!
 2.  Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 3. Program vir die volgende weke:
  6 Mei Paastyd 5. Omgeegroepe
  10 Mei Hemelvaartfees – 10:00 en 19:00
  13 Mei Paastyd 6. Getuienisweek begin. Kerkraadsvergadering – 18:00
  20 Mei Pinksterfees en Nagmaal. Gee en Geniet-projek (R10 vir koek en tee)
 4. Verlof: Ds Servaas is met verlof vanaf 30 April tot 12 Mei. Ds Rian is vir dié tydperk verantwoordelik vir die bedieningswerk. Kontak hom of die kerkkantoor vir krisissituasies.

 read more ...

22 April 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Paastyd 3. Psalm 23. Hou piekniek in die storm.
 2. Doop:  Jaco en Tilana Oosthuizen met Daniel.
 3. Kleuterkerk (3-6 jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 4. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (saal), Gr 10-11 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 5. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 7. Program vir die volgende weke:
   25 Apr Woensdag Woordbyeenkomste – 09:30 en 19:00
   29 Apr Paastyd 4
   6 Mei Paastyd 5. Omgeegroepe
   10 Mei Hemelvaartfees – 10:00 en 19:00
   13 Mei Paastyd 6. Getuienisweek begin
 read more ...

18 Maart 2018

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Lydensweek 5. Joh 12 : 20-33.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (konsistorie), Gr 10-11 (afdak)..
 4. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 5. Erediens – 17:00: Olivedale Aftreeoord het ‘n Afrikaanse erediens elke Sondag om 17:00. Dit is ‘n projek van die gemeente saam met die trustees. Dit word in die hoofgebou se konferensiekamer aangebied. Ander lidmate in die omgewing is welkom om dit by te woon.
 6. Belydenisklas se ouers vergader na die diens in die konsistorie.
 7. Program vir die volgende weke:
  25 Mrt Gebedsfees. Groot Lydensweek begin
  29 Mrt Groot Lydensweek Tafelmaaltyd - 19:00
  30 Mrt Goeie Vrydag Kruisdiens en Nagmaal - 09:00
  1 Apr Paasfees: Oggendwaak - 06:00; Ligfees – 09:00
  8 Apr Paastyd 1.
 read more ...

11 Maart 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Lydenstyd 4. Joh 3 : 14-21.  Só werk God se liefde vir mense ...
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (konsistorie), Gr 10-11 (afdak)..
 4. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 5. Erediens – 17:00: Olivedale Aftreeoord het ‘n Afrikaanse erediens elke Sondag om 17:00. Dit is ‘n projek van die gemeente saam met die trustees. Dit word in die hoofgebou se konferensiekamer aangebied. Ander lidmate in die omgewing is welkom om dit by te woon.
 6. Program vir die volgende weke:
  18 Mrt Lydensweek 5. Gebedsweek begin. Merk 21 Maart vir ‘n Oggend-Retreat.
  25 Mrt Gebedsfees. Groot Lydensweek begin
  29 Mrt Groot Lydensweek Tafelmaaltyd - 19:00
  30 Mrt Goeie Vrydag Kruisdiens en Nagmaal - 09:00>
  1 Apr Paasfees: Oggendwaak - 06:00; Ligfees – 09:00
 read more ...

25 Februarie 2018

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Lydenstyd 2.  Markus 8:31-38.  Die Titanium-reël.
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1-2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese:  Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (konsistorie), Gr 10-11 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 4. Kalender 2018: Lidmate wat nog nie ‘n kalender van ‘n wyks- of omgeegroepleier ontvang het    nie en met wie daar nog nie ‘n reëling getref is om so te doen nie kan vandag ‘n kalender in  die portaal neem.
 5. Kerkraad vergader 18h00 in die konsistorie.
 6. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 7. Program vir die volgende weke:
  4 Mrt Lydensweek 3. Lof en aanbidding met musiekgroep. Omgeegroepe
  11 Mrt Lydensweek 4. Jong gesinne omgeegroep.
  18 Mrt Lydensweek 5. Gebedsweek begin. Merk 21 Maart vir ‘n Oggend-Retreat.
 read more ...

18 Februarie 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Toewydingsfees en Nagmaal. Lydenstyd 1. 1 Petrus 3:18 - 23
 2. Kleuterkerk (3-6jr) en Kleinkerk in die koffiekroeg.
 3. Kategese:  Genietdag vir alle klasgroepe.
 4. Kalender 2018: Lidmate wat nog nie ‘n kalender van ‘n wyks- of omgeegroepleier ontvang het  nie en met wie daar nog nie ‘n reëling getref is om so te doen nie kan vandag ‘n kalender in die portaal neem.
 5. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 6. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 7. Program vir die volgende weke:

  25 Feb

  Lydensweek 2. Kerkraad vergader. Jong gesinne omgeegroep

  4 Mrt

  Lydensweek 3. Lof en aanbidding met musiekgroep. Omgeegroepe

  11 Mrt

  Lydensweek 4. Jong gesinne omgeegroep

 read more ...

4 Februarie 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Psalm 37Wag en hoop op God se tyd ... Hy sal werk!
 2. Kleuterkerk, Kleinkerk en Kategese is vandag op ‘n piekniek-uitstappie. Ons soek dringend na ‘n kategeet vir die Gr 5 - 6 groep.
 3. Kuier na die erediens: Ons drink voortaan Sondae na die erediens in die saal tee omdat die afdak vir ‘n kategeseklas en omgeegroep benodig word. Daar sal egter tafels en sambrele in die tuin regoor die kombuis wees indien lidmate eerder daar as in die saal wil kuier.  
 4. Kalender 2018: Lidmate wat nog nie ‘n kalender van ‘n wyks- of omgeegroepleier ontvang het nie en met wie daar nog nie ‘n reëling getref is om so te doen nie kan vandag ‘n kalender in die portaal neem. Daar is ‘n beperkte aantal in groot formaat beskikbaar. ‘n Kleiner een kan daarvoor omgeruil word.
 5. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 6. Omgeegroepe soos deur leiers gereël. Die gesprekstuk is elders in die afkondigings.
 7. Program vir die volgende weke:
  11 Feb Toewyweek begin. Biddag vir Onderwys. Jong gesinne omgeegroep
  18 Feb Toewydingsfees en Nagmaal. Lydensweek 1. Omgeegroepe
  25 Feb Lydensweek 2. Kerkraad vergader. Jong gesinne omgeegroep
 8.  Woensdag Bybelbyeenkomste – 09:30 (konsistorie); 15:30 (Olivedale Aftreeoord); 19:00 (konsistorie). Die omgeegroep vir jong werkende lidmate is ook 19:00 in die konsistorie. 
 read more ...

28 Januarie 2018

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. 1 Kor 8: 1-13. Griffels, potlode en penmerke....
 2. Kleuterkerk (3-6jr) in die koffiekroeg en Kleinkerk (Gr1 -2) in die sysaal tydens die diens.
 3. Kategese: Kinders kan vandag nog by die klasse ingeskryf word en die boekefooi van R 30 kan ook daar betaal word. Gr 3-4 (Kamer 1); Gr 5-6 (Kamer 2); Gr 7, 8 en 9 (konsistorie), Gr 10 – 11 (Onder die bome).
 4. Kuier na die erediens: Ons drink voortaan Sondae na die erediens in die saal tee omdat die afdak vir ‘n kategeseklas en omgeegroep benodig word. Daar sal egter tafels en sambrele in die tuin regoor die kombuis wees indien lidmate eerder daar as in die saal wil kuier.   
 5. Kalender 2018: Lidmate wat nog nie ‘n kalender van ‘n wyks- of omgeegroepleier ontvang het nie en met wie daar nog nie ‘n reëling getref is om so te doen nie kan vandag ‘n kalender in die portaal neem. Daar is ‘n beperkte aantal in groot formaat beskikbaar. ‘n Kleiner een kan daarvoor omgeruil word.
 6. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 7. Omgeegroep vir jong gesinne – na die erediens in die koffiekroeg.
 8. Program vir die volgende weke:

  4 Feb

  Omgeegroepe

  11 Feb

  Toewyweek begin. Biddag vir Onderwys. Jong gesinne omgeegroep

  18 Feb

  Toewydingsfees en Nagmaal. Lydensweek 1. Omgeegroepe

  25 Feb

  Lydensweek 2. Kerkraad vergader. Jong gesinne omgeegroep

 9. Woensdag Bybelbyeenkomste – 09:30 (konsistorie); 15:30 (Olivedale Aftreeoord); 19:00 (konsistorie). Die omgeegroep vir jong werkende lidmate kom ook 19:00 in die konsistorie. Gesels asb met Werner – 071 883 5761. Ons nooi graag nuwe lidmate om deel te word.
 10. Ds Servaas is met verlof tot 29 Januarie. Hy begin later vandag die terugreis na die bywoning van die Calvin Institute of Reformed Worship se International Worship Symposium in Grand Rapids, Michigan.
 11. Basaar 2018 – Vrydag 23 Februarie. Die eerste groot projek van die jaar kom vinnig nader. Wyks- en groepleiers versprei tans die bydraelyste. Merk solank die datum. Die reëlingskomitee vergader weer op 30 Januarie om 18:30 in die konsistorie.
 read more ...

21 Januarie 2018

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Mark 1:14-20.  Wat vra ‘n nuwe begin van my?
 2. Kategese inskrywings vind na die erediens in die saal plaas. Tafels is per klasgroep gemerk. Ons vra ‘n boekefooi van R30 per kind wat gebruik word vir die voorsiening van lesmateriaal deur die loop van die jaar. Dit kan ook nog volgende week by die kategete inbetaal word. Die volledige program en lys van kategete is apart in die afkondigings. Kleuterkerk inskrywings vir 2/3 – 6 jariges vind in die koffiekroeg plaas.
 3. Kuier na die erediens: Ons drink voortaan Sondae na die erediens in die saal tee omdat die afdak vir ‘n kategeseklas en omgeegroep benodig word. Daar sal egter tafels en sambrele in die tuin regoor die kombuis wees indien lidmate eerder daar as in die saal wil kuier.   
 4. Welkom nuwe lidmate. Meld asb na die diens by die diensspan by die kombuistoonbank aan.
 5. Omgeegroepe  soos deur leiers gereël.
 6. Program vir die volgende weke:

  28 Jan

  Jong gesinne omgeegroep

  4 Feb

  Omgeegroepe

  11 Feb

  Toewyweek begin. Biddag vir Onderwys. Jong gesinne omgeegroep

  18 Feb

  Toewydingsfees en Nagmaal. Lydensweek 1. Omgeegroepe

  25 Feb

  Lydensweek 2. Kerkraad vergader. Jong gesinne omgeegroep

 7. Woensdag Bybelbyeenkomste begin in die week van 28 Januarie. Die groep wat 15:30 by Olivedale Aftreeoord bymekaar kom het reeds begin. Die omgeegroep vir jong werkende lidmate kom reeds bymekaar – 19:00 in die konsistorie. Gesels asb met Werner – 071 883 5761. Ons wil graag ook nuwe lidmate uitnooi om deel van die besondere groep te word.
 8. Ds Servaas is met verlof tot 29 Januarie. Hy woon vanaf Dinsdag die Calvin Institute of Reformed Worship se International Worship Symposium in Grand Rapids, Michigan by. Hy en Suzanné is tans in Washington tot Dinsdag wanneer sy die terugtog aanpak.
 9. Basaar 2018 – Vrydag 23 Februarie. Die eerste groot projek van die jaar kom vinnig nader. Wyks- en groepleiers versprei tans die bydraelyste. Merk solank die datum. Die reëlingskomitee vergader weer op 30 Januarie om 18:30 in die konsistorie.
 read more ...

7 Januarie 2018

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Markus 1:4-11. Die ware STORIE agter my storie vir die lewe ...
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 3. Program vir die volgende weke:
21 Jan Kategese inskrywings na die erediens in die saal. Omgeegroepe
28 Jan Jong gesinne omgeegroep
4 Feb Omgeegroepe
11 Feb Toewyweek begin. Biddag vir Onderwys. Jong gesinne omgeegroep
18 Feb Toewydingsfees en Nagmaal. Lydensweek 1. Omgeegroepe
25 Feb Lydensweek 2. Kerkraad vergader. Jong gesinne omgeegroep

 

 read more ...

20 November 2017

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp
 2. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. 
 read more ...

12 November 2017

 1. Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Koninkrykstyd 24. 1 Tess 4 : 13 – 18.  Om te leef met hoop ...
 2. Kategese-afsluiting: Ons erken met groot waardering die rol wat al ons kategete vanjaar vervul het. Baie dankie aan Jolene de Kock, Marli Dorfling, Vearley le Roux, Karien Jones, Ilse Grobler, Willem en Amanda Nel, André en Marissa Combrinck, Daneel Lombaard, Johan Laubscher, ds Rian Steenkamp en Shani Oberholster. Elkeen het op ‘n eie manier gesorg dat die program weekliks goed afgeloop het.
 3. Die klasse hou partytjie vandag en daarna vergader al die kategete in die koffiekroeg. Die nuwe kategete wat aangemeld het woon ook die vergadering by – en ook dié wat nog nie aangemeld het maar wel wil deel wees van die kategese in 2018.
 4. Kersboom-pakkies vir Emmers Vol Liefde en Cosmo Christian Centre se kinders word na die diens in die saal gepak. Ons drink ook in die saal tee. Kom sit hand by om 150 pakkies te pak.
 5. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 6. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. 
 read more ...

5 November 2017

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Dankbaarheidsfees 2017 en Nagmaal.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2) en Gr 7-10 (saal) na die erediens.
 3. Dankie-sê ete - 12:00. Lidmate wat plek bespreek het eet saam by lang tafels in die saal. Die kerkraad gee die vleis en roomys. Lidmate bring poeding en slaai/groente vir die deel-en-eet tafel.  Eie eetgerei en drinkgoed asseblief.
 4. Kerkraadsvergadering om 18h00.
 5. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. 
 read more ...

29 Oktober 2017

 1. Erediens:  Ds Servaas de Kock. Hervorming 500. 2 Tessalonisense 2:1-17. Ons kan bly staan!
 2. Belydenis van geloof: Sue-Marie Crous, Marichen Laubscher, Michelle le Roux en Carisma Victor.
 3. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2) en Gr 7-10 (saal) tydens die erediens.
 4. Vrouelidmate-bestuur vergader direk na die erediens in die kapel.
 5. Omgeegroepe soos deur leiers gereël.
 6. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. 
 read more ...

27 Augustus 2017

 1.  Erediens:  Ds Rian Steenkamp. Vreugdevol Vry 3.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (afdak) nadat hulle die erediens verlaat het.
 3. Omgeegroepe vir almal om deel te neem aan Vreugdevol Vry – 10:30 en 18:00.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan. 
 read more ...

30 Julie 2017

 1. Erediens: Ds Servaas de Kock.  Romeine 12 : 1 – 8 ... Dink nuut en leef met waarde.
 2. Kleuterkerk (3-6 jr) in koffiekroeg en Kleinkerk (Gr 1 en 2) in sysaal tydens die erediens.  Gr 3, 4 (Kamer 1), Gr 5, 6 (Kamer 2), Gr 7-10 (saal) nadat hulle die erediens verlaat het.
 3. 7 Ritmes vir Kinders – kursus vir ouers na die diens in die saal.
 4. Nuwe lidmate – Baie welkom!  Meld asb na die diens by die diensspan in die portaal aan.
 5. Omgeegroepe  soos deur leiers gereël.
 read more ...