NG Kerk Randburg word in 1944 gestig met die ideaal om ‘n geestelike tuiste te wees vir mense wat in die stad ‘n heenkome kom vind het. Die geskiedenisboeke vertel verhale van besondere geseënde tye, uitdagings wat met geloofsmoed aangepak is en ‘n wonderlike gees van samewerking en liefde tussen lidmate. Tye van ernstige krisisse en nood word gevolg deur tye van groei en voorspoed. 

Na meer as 70 jaar van lewe bly die gemeente kies om ‘n geestelike tuiste te wees vir die Christus-gelowige wat in die 21ste eeu in die stad werk en leef. Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld met seën dien. 

Kantoor -  011 789 2428
ngrburg@mweb.co.za  

Die simboliek van NG Randburg :

Hart: Dit is waar alles begin ... God maak in Sy hart plek vir ons ... ons bind ons met die hart aan mekaar ... en ons kry ‘n hart vir die wêreld.
Aarde:  Die ronde swart sirkel vertel dat ons kerk binne in die wêreld is.
Kleure:  Rooi is die kleur van die hart – liefde en vuur. Pers verwys na Jesus se kruisoffer en geel dui op vreugde. Groen wys op groei en blou is die kleur van konings en mag.  
Blare van ‘n lewenskragtige boom wat in verskillende rigtings groei wys op die onkeerbaarheid van God se werk wat oor grense beur en gaan waar dit wil.
Mense: Uitgestrekte hande (lof aan God) vat aan mekaar (behoort in liefde) en hulle voete breek deur die swart lyne (diens in die wêreld). Dit alles dui op die manier waarop Christene met die wonderlike liefde van God in Sy kerk en die wye wêreld kan leef en bly werk. 

ONS GROEI, BEHOORT EN DIEN!

Waarheen Nou ?

Ons nader weer die einde van die jaar, waar so baie skoolkinders onder druk is met die matriek eind-eksamen. ‘n Tyd waar ouers, die onderwysers en familie so druk uitoefen op kinders om hulle beste te lewer.

Soos in die foto  voel ek as kind soms totaal alleen in my strewe om te voldoen aan my ouers / onderwysers se doelwitte.  Party keer raak alles net te veel om te hanteer!  Is jy een van daardie kinders? 

Maak nie saak hoe donker dinge om jou raak nie, daar is altyd hulp – soos op die foto,  lig in die duister.
Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons:

In Fillipense 4:6 lees ons
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

In Romeine 12:12 lees ons
Verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed.

Daar is ook jou leraar of ‘n vertroueling waarmee jy kan praat.
Sterkte aan al ons matrieks van 2017!

Manna vir die dag

Manna 39

Voëlkykers soek nie mossies nie, hulle soek mooi kleurvolle en uitsonderlike voëls. Nie mossies nie. Hul is  te nietig,  onbelangrik , kleurloos en alledaags.­­­­ Skynbaar nietig  is tog belangrik as ons na Jesus se woorde in Matt 10:26 -31 gaan. Die mossie het nie geldwaarde nie. Hulle is in bossies verkoop aan die armstes -  twee vir ‘n “sent”(Assarion – byna nikswerd geld).  Voorheen was daar  mossies op ons  1sent munt gewees . Saam met die sente het hulle verdwyn. Tant “Mossie” Abrahams van Bloemfontein het destyds  aan valskermsoldate ’n hangertjie met die mossie op gegee met verwysing na die teks in Matteus. Sy het Jesus se boodskap van God en die mossie begryp.  God sorg, beskerm en  gee skuiling vir ons soos vir die mossies. “Selfs ‘n mossie het ‘n nes en ’n swaeltjie ’n plek vir haar kleintjies daar by u altare” (Ps 84:4). Ons en ons kinders is vir God  meer werd as ‘n swerm mossies. Dissipels sou gevang,  mishandel en vervolg word. Jesus moedig hul aan om nie vir mense bang te wees nie. Ons is bang : vir mense , regerings  en  die toekoms. Mense kan ons liggame skade doen – maar nooit ons siel nie. Jesus sê mossies sal val, hare gaan verloor word, siektes sal ons tref , ontberings gaan gebeur : God laat dit toe, maar…nie sonder sy wil nie.  Hy is altyd by ons en ons sal  nooit uit sy hand geruk  word nie  (Joh 10:28 - 29).  Verder sal niks ons skei  van sy liefde nie (Rom 8). Ons vra : Wat gaan word  van ons kinders?  Wat hou die  toekoms in? Ons sidder oor die toekoms : aarde word vernietig, oorlog, kernbomme, ekonomie , opgehoopte skuld, Afrika regerings val……… Die Here ken ons name en omstandighede, Hy wil sorg , beskerm en lei. Ons is die kroon van Sy skepping. Eeue gelede het Here  verbonde (ooreenkomste) gemaak en beloftes en tekens gegee. Hy het vir Israel gesorg en gelei. Veral deur Jesus se lyding, sterwe en opstanding is sy  sorg en omgee bewys. God sorg vir die mossie en vir jou en my en ons kinders - die Doop is ‘n bewys daarvan. Lees Matt 10 in Die Boodskap ………..

 

 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Ander Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147