NG Kerk Randburg word in 1944 gestig met die ideaal om ‘n geestelike tuiste te wees vir mense wat in die stad ‘n heenkome kom vind het. Die geskiedenisboeke vertel verhale van besondere geseënde tye, uitdagings wat met geloofsmoed aangepak is en ‘n wonderlike gees van samewerking en liefde tussen lidmate. Tye van ernstige krisisse en nood word gevolg deur tye van groei en voorspoed. 

Na meer as 70 jaar van lewe bly die gemeente kies om ‘n geestelike tuiste te wees vir die Christus-gelowige wat in die 21ste eeu in die stad werk en leef. Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld met seën dien. 

Kantoor -  011 789 2428
ngrburg@mweb.co.za  

Die simboliek van NG Randburg :

Hart: Dit is waar alles begin ... God maak in Sy hart plek vir ons ... ons bind ons met die hart aan mekaar ... en ons kry ‘n hart vir die wêreld.
Aarde:  Die ronde swart sirkel vertel dat ons kerk binne in die wêreld is.
Kleure:  Rooi is die kleur van die hart – liefde en vuur. Pers verwys na Jesus se kruisoffer en geel dui op vreugde. Groen wys op groei en blou is die kleur van konings en mag.  
Blare van ‘n lewenskragtige boom wat in verskillende rigtings groei wys op die onkeerbaarheid van God se werk wat oor grense beur en gaan waar dit wil.
Mense: Uitgestrekte hande (lof aan God) vat aan mekaar (behoort in liefde) en hulle voete breek deur die swart lyne (diens in die wêreld). Dit alles dui op die manier waarop Christene met die wonderlike liefde van God in Sy kerk en die wye wêreld kan leef en bly werk. 

ONS GROEI, BEHOORT EN DIEN!

Waarheen Nou ?

Ons nader weer die einde van die jaar, waar so baie skoolkinders onder druk is met die matriek eind-eksamen. ‘n Tyd waar ouers, die onderwysers en familie so druk uitoefen op kinders om hulle beste te lewer.

Soos in die foto  voel ek as kind soms totaal alleen in my strewe om te voldoen aan my ouers / onderwysers se doelwitte.  Party keer raak alles net te veel om te hanteer!  Is jy een van daardie kinders? 

Maak nie saak hoe donker dinge om jou raak nie, daar is altyd hulp – soos op die foto,  lig in die duister.
Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons:

In Fillipense 4:6 lees ons
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

In Romeine 12:12 lees ons
Verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed.

Daar is ook jou leraar of ‘n vertroueling waarmee jy kan praat.
Sterkte aan al ons matrieks van 2017!

Manna vir die dag

Manna 40
Ry ’n mens enige dorp binne sien jy dikwels eerste die kerk. In Griekeland is daar oral langs die paaie klein kerkies.   Vra ’n mens waarom is dit so , dan word vertel dat mense kerkies oprig waar iemand in ’n motorongeluk dood of beseer is. Ter nagedagtenis word ’n klein kerkie soos ’n monument  opgerig. Wonderlik! God rig oral vir Hom kerke op. Daar is veral 4 eienskappe waaraan die Here se kinders aan moet voldoen in Judas vers 20 en 21. Die  FONDAMENT: ‘Bou julle lewe op julle allerheiligste geloof’. Sonder ’n deeglike fondasie sou nie een van die groot katedrale, in veral Europa, staande kon bly nie. In Judas is die fondament  ‘ ons allerheiligste geloof ’. Dit is ons  geloof in Jesus die Verlosser. Let op! Ons moet voortgaan of aanhou om te bou aan ons geloofslewe.  Ons is dus eienaar bouers. Ek bou op die Bybel - nie op geld, prestasie, roem, sport of enige dergelyke sake nie. Hoe lyk jou kerkie ? Is dit ’n murasie ? Bou gedurig deur Bybelstudie , gebed, kerkgang ,ens. Ek is ook ’n sub-kontrakteer-bouer. Ons bou aan mekaar. Die SEMENT: ‘Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees’(Vs 20b) . ’n Gebou sonder sement is swak.   Die Heilige Gees wat deur my bid, is die sement (Rom 8:26). DieMURE: ‘ Bly in die liefde van God’  (vs 21a ) . In Engeland is die Winchester Cathedral met ’n breë muur omring. Die muur is baie  breed. Gedurende die dag is diere laat wei buite die muur. Daar was ook landerye daar. Sodra die mense aangeval is deur vyande,  het hulle binne die kerkmure kom skuil. Ons kan binne  in die liefdeshande van God skuil. Hy bewaar ons van die aanvalle van die Bose. Ek moet in God se liefdeshande ‘bly’ .Deur ondermeer sy gebooie te gehoorsaam (Joh 15:9-10 ). Die TORING .‘Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe  aan julle sal gee’. Meeste kerke het ’n toring. Die Domkerk in Köln se toring sien ’n mens etlike kilometers ver. Ons kerkie se toring behoort mense te vertel van die toekomsverwagting. Almal kan hul oog op die wolke hou en die Here Jesus verwag. Hy gee die ewige lewe aan almal wat  Hom verwag . Hy is barmhartig en genadig en sal regverdig oordeel. 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Ander Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147