MuurpaneelKerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Ander Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Manna vir die dag

Manna 34

Is kerkgang, Bybellees, goed doen, doop, nagmaal, gebooie gehoorsaam  nutteloos en sonder beloning?

Roep jy ook uit: “Alles is tevergeefs en nutteloos.” Is dit die moeite werd om te stry en te volhard? Vir wat ? Baie ander het ook so gevoel: Israel in die woestyn (Num 11 ); Elia (1 Kon 19:4); Jeremia;  Job (21:6-15) en Maleagi (3: 13 – 18) Die klagte is : Kyk na die ongelowiges en rykes (vs 15). Hulle is gelukkig, voorspoedig,  en kom skotvry. Kyk dan  na ons . Hierop antwoord God: Julle uitgangspunt is verkeerd. Godsdiens behoort  nie om loon te gaan  nie. Daar is wel mense wat rituele uitvoer om beloon te word. Ons God gee onverdiende liefde en genade (1:2). Die Here vra eerbied (vereering) , toewyding (1:6; 3:16 {2x} ; 4:2 ) en  aanbidding (vgl dien vs 18b). God herinner Maleagi om te kyk na die uiteinde (vs 17-18). Die groot verskil tussen die Gelowige en ongelowige word uitgewys - veral in die oordeelsdag. Die goddeloose verbrand (4:1).Maar vir die gelowige  sal die die son van geregtigheid skyn en genesing bring, hulle sal bokspring soos diere in die veld na die reën(4:2).Die gelowige word gespaar en leef vir ewig en  God sê ons is sy kosbare besitting( vs 17, Hebr: juweel).Daar is geen groter beloning nie! Die Emmausgangers het die  kruis as einde gesien .Toe sien hulle Jesus met ander oë, hul pessimisme verdwyn en hulle kry nuwe energie.Jesus het opgestaan en hulle verstaan waarom. Hy het opgevaar en bid vir ons. Die liefdesoffer van Jesus en die geskenk van die Heilige Gees is ons grootste bate en motivering. Saam met Paulus wil ek uitroep:”Maar wat eers vir my ’n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate  kan verkry...”  (Filippense 3:7-11)  ALLES IS NUTTELOOS (TEVERGEEFS) NEE !!!!

 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.