NG Kerk Randburg word in 1944 gestig met die ideaal om ‘n geestelike tuiste te wees vir mense wat in die stad ‘n heenkome kom vind het. Die geskiedenisboeke vertel verhale van besondere geseënde tye, uitdagings wat met geloofsmoed aangepak is en ‘n wonderlike gees van samewerking en liefde tussen lidmate. Tye van ernstige krisisse en nood word gevolg deur tye van groei en voorspoed. 

Na meer as 70 jaar van lewe bly die gemeente kies om ‘n geestelike tuiste te wees vir die Christus-gelowige wat in die 21ste eeu in die stad werk en leef. Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld met seën dien. 

Kantoor -  011 789 2428
ngrburg@mweb.co.za  

Die simboliek van NG Randburg :

Hart: Dit is waar alles begin ... God maak in Sy hart plek vir ons ... ons bind ons met die hart aan mekaar ... en ons kry ‘n hart vir die wêreld.
Aarde:  Die ronde swart sirkel vertel dat ons kerk binne in die wêreld is.
Kleure:  Rooi is die kleur van die hart – liefde en vuur. Pers verwys na Jesus se kruisoffer en geel dui op vreugde. Groen wys op groei en blou is die kleur van konings en mag.  
Blare van ‘n lewenskragtige boom wat in verskillende rigtings groei wys op die onkeerbaarheid van God se werk wat oor grense beur en gaan waar dit wil.
Mense: Uitgestrekte hande (lof aan God) vat aan mekaar (behoort in liefde) en hulle voete breek deur die swart lyne (diens in die wêreld). Dit alles dui op die manier waarop Christene met die wonderlike liefde van God in Sy kerk en die wye wêreld kan leef en bly werk. 

ONS GROEI, BEHOORT EN DIEN!

Die Kruisiging en Opstanding

Ons Treur!
Saam met ander Christene van regoor die wêreld wag ons die tyd af vir die herdenking van die kruisiging. Ons herinner onself aan die laaste maaltyd, die vrees, pyn en bespotting van Jesus, voor tydens en na die kruisiging. ‘n Tyd van rou, hartseer omdat die lang verwagde koning van die Jode ter dood veroordeel is, gemartel is en gekruisig is!

Ons Juig!
Ons gedenk die feit dat Hy aarde toe gekom het om ons sonde op Hom te neem, omdat Hy opgestaan het, die dood oorwin het, en die deur vir elkeen van ons oopgemaak het na die Ewige Lewe! Al wat van jou en my verwag word is om onvoorwaardelik te glo en Hom te volg!
Dit is nooit te laat nie, roep Hom aan in gebed en herstel die liefdesband met Hom, en jou naaste. Maak nie saak hoe bevlek jy van sonde is nie, Hy vergewe!

Manna vir die dag

Manna 47
Min mense skryf vandag nog briewe op papier en pos dit – behalwe dokters en prokureurs. Maar baie skryf boodskappe op die selfoon en rekenaar . Paulus het met ’n brief in sy hand Christene vervolg. Later sê hy hulle (en ons) is briewe van Jesus (2 Kor 3). Wat bedoel hy? Die HERE skryf op ons papier. Veskillende soorte, kleure, groottes, ........ Die duiwel het ons papier kom bederf, bekrap, bevlek, geskeur en opgefrommel om weggegooi te word. Jesus het daardie papier kom optel uit die vullisdrom, oopgevou, gladgestryk en skoongemaak met rooi Tippex. Ons reaksie is soms : “Here my papier is te klein en te beskadig.” Of dalk : “Here hier is my bladsy, skryf dit vol!” Weet ek wat ek vra?  Hy skryf my dalk in die hospitaal in, of aftree-oord, of begrafnisdiens  – om sy boodskap daarheen te dra. Hy skryf op verskillende maniere. Soms wil ek self skryf en dan mors ek op. Onthou keuses het gevolge. Hy skryf met onuitwisbare ink – indeliblepotlode of permanente ink. Sy handelsmerk is: ”Heilige Gees Ink.” Sy ink is soms soosgeneesende olie:  dit troos, inspireer, lei. Soms soos Jodium op ’n rou seer – dit brand ,  dit vermaan en bestraf. Dan druk Hy hard met sy pen  . Sy boodskap is dan lyding en vervolging (1Pet 2:20 en 4:12-16 en Jak 1:12) . Soms is daar ’n seën opgesluit in lyding vir myself of ander (1Kor 1:3-7). Die Here gebruik verskillende penne om mee te skryf : Paulus was die pen: “deur ons diens geskrywe” (vs3). Elke brief het ‘n adres :” ..vir almal om te lees en te verstaan.”( Vs 2). Ons briewe is nie geheim  of verseel of in ’n geheime kode geskryf  nie. Dis leesbaar. Soms groot letters soos advertensieborde of plakkate aan die lamppale. Soms is die letters fyn en klein en moet iemand naby my kom om te kan lees. God se volle brief of boodskap is in die Bybel neergeskryf. Sy Gees skryf dit oor in ons lewens.  Ek word dan ’n LEWENDE BYBEL. Miskien die enigte Bybel wat iemand gaan lees. Die boodskap van my brief het nie grense nie. Die boodskap in kort is : liefde, genade, verlossing en ewige lewe. 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

Kyk na al die mooi komberse


KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Ander Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147