KerkgebouEredienste

Die oggenddiens begin 09:00. Randburg is bekend vir ‘n gebalanseerde spiritualiteit wat voorsiening maak vir alle ouderdomsgroepe in ‘n gemaklike tog ordelike aanbiddingsgeleentheid. Gelyktydig met die oggenderediens word ‘n kleuterkerk vir 3 - 6 jariges sowel as kleinkerk vir Graad 1 - 3 aangebied.

Manna vir die dag

Manna 31 - Saturday, April 15, 2017 - Monday, January 01, 0001
Baie van ons verlang na die “ou dae”. Kinderdae, jong dae, gesonde dae, met ander regerings ..toe was dit skynbaar beter en lekkerder. Toe was daar reg en geregtigheid, geen korrupsie , moord en doodslag nie, mense was gedissiplineerd, eerlik, betroubaar, en, en .. Is dit waar, was dit so ? ’n Mens kan so hunker na die verlede dat die hede by jou verbygaan. Die Prediker het lanal reeds ontdek:”.....dat daar vir ’n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat ’n mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ’n gawe van God (Pred 2:24 en 3:12-13).Tog moet daar wel oor die ou dae gepraat word. Ons moet vertel van die wonders van die Here in ons en ons voorouers se lewe.  “Met ons eie ore het ons gehoor, o God, ons vaders het ons dit vertel, dat U in die ou dae, in die gryse verlede, ’n groot daad gedoen het.” (Ps 44:2). In Psalm 72 word ons opgeroep om veral vir ons kinders en kleinkinders te vertel van die Here se wonderwerke . Sodat hulle weer hul kinders en kleinkinders kan vertel en hulle ook in  God kan glo, Hom vertrou en gehoorsaam. Trouens, was dit nie dat die voorgeslagte die wondelike dinge en geskiedenis oorvertel het nie, sou ons nie vandag ’n Bybel gehad het nie. Kyk bietjie hoeveel keer word in die laaste hoofstuk van Markus “vertel”. Ook so in die Handelinge en verder in die Bybel. Dit was ook van die laaste woorde aan Jesus se dissipels dat hulle aan almal moet gaan vertel van die liefde van die Here. 

Emmers vol Liefde

Dit is baie lekker as 'n mens kan help. Kyk wat se Emmers vol Liefde.

 


Boodskap van Tutela Kindersorg eenheid - Linden

Subject: BAIE DANKIE

 

Daneel en die NG Gemeente Randburg,

 

Baie dankie vir die mooi verpakte sinvolle skenkings wat ons van julle Kersprojek ontvang het.  Dit is vir ons oorweldigend lekker gewees om deel te kon he in hierdie vreugde. (ek poog om vir julle foto’s van ons oorgee proses te kry sodat julle ook kan sien waarheen die bokse gegaan het)

 

Dit is vir ons baie lekker om te weet julle ondersteun ons en die werk wat ons doen.

 

Dra groot asseblief ons dank en goeie wense ook aan die betrokke skenkers oor – mag almal van julle hierdie feestyd ‘n besondere familie tyd beleef gevul met die liefde wat julle ook aan ons bewys het.

 

BAIE DANKIE!!!

 

Voorspoed vir 2017

 

Groete

MuurpaneelAnder Kerke

NG Randburg het toestemming verleen aan die volgende gemeente groepe om op dieselfde perseel alternatiewe dienste aan te bied. Vir verdere navrae,  skakel gerus met die persone hieronder:

  • AGS (Sondagoggend diens) Pastoor David Dannhauser 082 520 6147  

Geskiedenis

Die destydse NG Kerk Ferndale is in die swaarkry-jare van 1944 gestig. ‘n Eerste eie kerkgebou is in 1963 ingewy en wonderlike jare van groei het gevolg.  

Die gedaanteverwisseling agv die middestad-ontwikkeling van die Ferndale-woonbuurt lei tot die verskuiwing in die laat 1980”s na die huidige moderne kompleks.

Die ouderdomsprofiel is eweredig versprei tussen die bo 55’s, gesinne met skoolgaande kinders en die groeiende groep onder  35’s. Sommige lidmate is hier gebore of woon al ‘n leeftyd in Randburg. Lidmate van sover as Kyalami, Sunninghill, Fourways, Northriding en Weltevredenpark behoort aan die gemeente. 

NG Kerk Randburg wil  - getrou aan die Bybel - vir die stadsmens van die 21 ste eeu ‘n tuiste wees en glo daarom dat … elke lidmaat ‘n toegewyde dissipel van Jesus Christus kan wees ... omdat ons leef uit die genade van God … in liefde vir mekaar sorg ...  en tot seën vir die wêreld bly diens lewer.

Hierdie ideaal word uitgebou in 3 bewegings van Groei, Sorg en Diens wat ook die gemeentelike bediening rig.